Acceder

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador Ayuda con Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador
Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Registrarse como usuario

Para acceder a la plataforma Moodle de IQS se deben introducir las credenciales personales de IQS, usuario y password, únicos y entregados por IQS de forma personal e intransferible. La contraseña es única; para poder cambiarla, se debe hacer desde la página web del departamento TIC de IQS: http://tic.iqs.url.edu .


Avís legal

Les obres posades a disposició en aquesta intranet estan protegides pel dret d'autor, i la seva reproducció i comunicació pública s'han realitzat sota l'autorització prevista en l'article 32.4 de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qulasevol mitjà i de qualsevol manera, fora de l'abast d'aquesta autorització, haurà de ser objecte d'una llicència específica.