Campus Virtual IQS

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador

Registrarse como usuario

Para acceder a la plataforma Moodle de IQS se deben introducir las credenciales personales de IQS, usuario y password, únicos y entregados por IQS de forma personal e intransferible. La contraseña es única; para poder cambiarla, se debe hacer desde la página web del departamento TIC de IQS: http://tic.iqs.url.edu .


Avís legal

Les obres posades a disposició en aquesta intranet estan protegides pel dret d'autor, i la seva reproducció i comunicació pública s'han realitzat sota l'autorització prevista en l'article 32.4 de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qulasevol mitjà i de qualsevol manera, fora de l'abast d'aquesta autorització, haurà de ser objecte d'una llicència específica.